มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
88/10, 88/11 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-5151-2 แฟกซ์ 0-5661-5153


MEEPONSAWAN GRAND HOTEL AND RESORT
88/10, 88/11 M.8 Tha Luang, Muang, Phichit 66000
Tel : 0-5661-5151-2 Fax : 0-5661-5153

E-mail : meeponsawan.2013@gmail.com
www.meeponsawan.com 
 

 

 


Copyright 2013 @ Meeponsawan Grand Hotel and Resort All rights reserved.
Meeponsawan Grand Hotel and Resort 88/10, 88/11 M.8 Tha Luang, Mueang, Phichit 66000
Tel. 0-5661-5151-2 Fax. 0-5661-5153 E-mail : Meeponsawan.2013@gmail.com